• Wyprzedaż!
RODO w gabinecie stomatologa
search
 • RODO w gabinecie stomatologa

RODO w gabinecie stomatologa

40,00 zł
Brutto

Książka zawierająca szeroki opis przepisów RODO dostosowanych do potrzeb pracy w gabinecie lekarza stomatologa. Zawiera ponad 30 wzorów umów, dokumentów. Wszystkie dokumenty są dostosowane do potrzeb gabinetu stomatologicznego. Stan prawny dokumentów zawartych w publikacji to wrzesień 2019 roku. Autorem książki jest adwokat Ewa Mazur-Pawłowska.

Zamówienia: Małgorzata Szymańska, tel. 888 040 666, gosias@spsmedia.pl.

Można również wpłacić 86 zł na konto SPS-Piotr Szymański, nr. 91 1140 2004 0000 3202 6320 1240, w takim wypadku prosimy o przesłanie na adres mail danych do faktury i ewentualnym adresem do wysyłki (jeśli inny niż na fakturze).

Najniższa cena w okresie ostatnich 30 dni: 40 zł

Ilość
Dostępne

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Wszystkie dokumenty opublikowane w książce można otrzymać również w wersji elektronicznej. Warunkiem koniecznym, aby otrzymać wersję elektroniczną dokumentów (w formacie .doc - do edycji na potrzeby danego gabinetu) jest zakupienie wersji "papierowej" książki.

 SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie
 • Udzielanie świadczeń leczniczych a RODO
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych
 • Zasada minimalizmu
 • Zasada minimalizmu a zakresy dostępu do danych osobowych
 • Środki bezpieczeństwa
 • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
 • Analiza Ryzyka
 • Incydenty i rejestr naruszeń
 • Dokumenty dla pracownika
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Upoważnienia
 • Klauzula poufności
 • Potwierdzenie zapoznania z procedurami ochrony danych osobowych oraz udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych
 • Powierzenie danych
 • Obowiązki przetwarzającego
 • Bezpieczeństwo danych
 • Naruszenie danych Osobowych
 • Odpowiedzialność
 • Rozwiązanie umowy
 • Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr przetwarzającego
 • Dokumenty dla pacjenta
 • Obowiązek informacyjny
 • Klauzula państwa trzeciego
 • Zgoda na przetwarzanie danych medycznych
 • Zgoda pacjenta na przetwarzanie danych
 • Identyfikacja danych – weryfikacja

SPIS DOKUMENTÓW OPUBLIKOWANYCH W KSIĄŻCE

 • Administratorem Danych Osobowych w poszczególnych formach działalności?  
 • Zakres i cel przetwarzania danych osobowych poszczególnych grup
 • Okres przetwarzania lub przechowywania poszczególnych danych osobowych
 • Zakres upoważnienia do przetwarzanych danych w gabinecie
 • Sposoby zabezpieczenia danych osobowych
 • Przykładowa analiza ryzyka
 • Przykładowy wzór rejestru naruszeń
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych
 • Przykładowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy umowie o pracę
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pacjenta
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności (pracownik)
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności (kontrakt, umowa zlecenia)
 • Potwierdzenie zapoznania się z Polityką Ochrony Danych Osobowych
 • Potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych
 • Sprzeciw na podprzetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na podprzetwarzanie
 • Obowiązki Przetwarzającego - przykładowe zapisy:
 • Przykładowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa danych:
 • Przykładowe zapisy dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych:
 • Przykładowe zapisy dotyczące odpowiedzialności:
 • Przykładowe zapisy dotyczące rozwiązania umowy:
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą księgową 
 • Umowa o powierzenie danych z laboratorium celem przeprowadzenia badań histopatologicznych
 • Rejestr przetwarzającego 
 • Informacja o prawach pacjenta i przetwarzaniu danych osobowych
 • Informacja o prawach osób, sposobie korzystania z nich, metodach identyfikacji, kontaktu z jednostką
 • Klauzula Informacyjna dla osoby o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego
 • Udzielnie zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku i zdjęć do celów reklamowych
 • Zgoda na wykorzystanie danych medycznych, zdjęć RTG, fotografii dla celów edukacyjnych, szkoleń i publikacji naukowych
 • Procedura postępowania przy identyfikacji danych
 • Lista kontrolna RODO

746 Przedmioty

Zobacz także

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.