Reklamacje i zwroty

 

1.     REKLAMACJE

Reklamacje należy składać na adres e-mail: prenumerata@spsmedia.pl 

Reklamacja powinna zawierać:

  • dane kontaktowe Klienta,
  • informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia,
  • żądanie Klienta,
  • numer konta do ewentualnego zwrotu 

Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

Zwroty książek należy dokonać na adres siedziby Sklepu: 

SPS-Piotr Szymański, Modzelewskiego 67/4, 02-679 Warszawa

Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotem za pobraniem.

Szczegóły rozpatrywania reklamacji i zwrotów znajdują się w regulaminie Sklepu.

 

2.     ZWROTY

Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

3.     ZWROTY PRODUKTÓW WIRTUALNYCH

Klient, który zakupił produkt wirtualny e-book, e-gazetę ma prawo zwrotu w terminie do 14 dni, ale tylko jeśli nie pobrał danego produktu na swój komputer. W momencie pobrania towaru prawo zwrotu jest anulowane.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.