e-NGS 2/18 (wersja PDF)
search
  • e-NGS 2/18 (wersja PDF)

e-NGS 2/18 (wersja PDF)

10,00 zł
Brutto

e-numer Nowego Gabinetu Stomatologicznego 2/2018. Po opłaceniu numer, w wersji pdf, można pobrać na swój komputer.

Ilość
Dostępne

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Pytania do prawnika
Na pytania Czytelników odpowiada Maciej Gibiński.

Czy można utracić zaufanie pacjenta przy prawidłowym leczeniu?
Opisany poniżej przypadek stanowi dobry przykład rezygnacji z dalszego leczenia, pomimo starań lekarza. Nie każda rezygnacja wiążę się roszczeniami, ale każda ma negatywny wpływ na działalność gabinetu.

Opodatkowanie usług stomatologicznych
Jak uregulowany jest problem opodatkowania usług stomatologicznych na gruncie obecnej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2017; poz. 1221; dalej: ustawa o VAT) oraz w Dyrektywie 2006/112/ WE RADY z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa). Opisaliśmy także kwestie definiowania pojęć odnoszących się do usług stomatologicznych, wskazanie usług zwolnionych oraz nieobjętych zwolnieniem.

Elektroniczna dokumentacja medyczna
Na łamach Nowego Gabinetu Stomatologicznego od roku szczegółowo opisujemy zagadnienia związane z wyborem
programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Pytań tych jest coraz więcej, dlategopoprosiliśmy Grzegorza Żyjewskiego, specjalistę ds. systemów informatycznych w firmie Hakon Software, o wyjaśnienie niektórych kwestii.

Substancje używane do dezynfekcji
Pacjenci oraz personel medyczny mogą być wystawieni na bezpośredni kontakt z różnego typu mikroorganizmami w krwi lub ślinie. Do najgroźniejszych z nich należą wirusy żółtaczki typu B (hepatitis B, HBV), typu C (hepatitis C, HCV), wirusy opryszki typu 1 lub 2, wirusy AIDS (human immunodeficiency virus HIV), prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), gronkowce (staphylococci) i paciorkowce (streptococci). Zatem w jaki sposób i czym skutecznie dezynfekować narzędzia, powierzchnię czy tkanki pacjenta?

Zadania śliny
Ilość wydzielanej śliny, jej zdolności buforowe oraz zawartość bakterii to wskaźniki pomocne w określaniu stopnia ryzyka próchnicy. Badanie tych parametrów określanych jako „testy ślinowe” pozwala na uzyskanie pełnego obrazu jamy ustnej. Coraz częściej do naszych gabinetów zgłaszają się pacjenci z suchością jamy ustnej (kserostomia). Jak im pomóc?

Interdyscyplinarna terapia ortodontycznoprotetyczna
Stomatologia estetyczna w tradycyjnym rozumieniu polegała głównie na wprowadzaniu koron i licówek w celu uzyskania estetycznego wyglądu. Związane było to z reguły z dosyć agresywnym podejściem klinicznym, polegającym na preparacji zębów własnych lub terapii implantoprotetycznej.

Wzmacnianie akrylowych protez osiadających
Tworzywa akrylowe znalazły bardzo szerokie zastosowanie do wykonywania ruchomych uzupełnień protetycznych. Jednak pomimo wielu niewątpliwych zalet, między innymi: bioobojętność, stabilność koloru i łatwość modelowania. Mają wadę w postaci niezbyt wysokiej odporność na złamanie. Setki protez ulegają uszkodzeniu w wyniku oddziaływania sił żucia i w konsekwencji zmęczenia materiału oraz upadków z dużej wysokości na twardą powierzchnię.

Szkoła okluzji
Kiedy powinniśmy zakończyć leczenie i jak ustabilizować uzyskane wyniki. Terapia dysfunkcji układu stomatognatycznego

Z wizytą w: Centrum Stomatologiczne „Uśmiech” Kamil Zarzycki
Dla pacjenta, który wybiera stomatologa, kluczowe są jego kompetencje. Jednak o tym, czy powierzy mu na lata zdrowie swoje i własnej rodziny, decyduje także stosunek lekarza do pacjenta i to, czy zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

999 Przedmioty
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.