Prenumeruj Nowy Gabinet Stomatologiczny

  • 140 zł to opłata za roczną prenumeratę wersji papierowej (7 numerów pisma).
  • 230 zł to koszt prenumeraty dwuletniej w wersji papierowej (14 numerów pisma).
  • 105 zł to koszt rocznej e-prenumeraty - po każdym wydaniu dostajesz pdf-a z aktualnym numerem .
  • 150 zł to koszt dwuletniej e-prenumeraty - po każdym wydaniu dostajesz pdf-a z aktualnym numerem
  • 265 zł to koszt 2-letniej prenumeraty (wersji papierowej i elektronicznej).